Bejegyzések 2013. október hónapban



Ügyszám: 218-7/2013.
Ügyintéző: Nagy Edit
Elérhetőség: (32)-341-333; igazgatas@kazar.hu

 

                                     Kazár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként az alábbi   

                                                                        HIRDETMÉN Y-t

                                                                       teszem közzé

 


Kérelmező neve: Nógrádszén Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft


A közzététel tárgy: a Nógrádszén Kft (2127 Kazár – Székvölgypuszta) kérelmére indult a „Kazár IX.-
barnaszén” védnevű bányára irányuló KTVF: 1062/2013. számon folyamatban lévő egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás felfüggesztéséről hozott hatósági döntés közzététele


Hatásterület: Kazár IX.-szén” védnevű bánya


A közzététel oka: a 2004. évi CXL. törvény 28/D.§ (1) és (3) bekezdései alapján az eljáró hatóság a
döntéseit hirdetményi úton közli.


Eljáró hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség -
1147 Budapest, Nagydiófa u. 11.


Ügy száma: KTVF-1062-41/2013.


A jogerő dátuma: nem jogerős (fellebbezés hiányában 2013. október 21.)


Kifüggesztés napja: 2013. október 3.


A hirdetmény útján kézbesített döntést a hirdetmény kifüggesztését, illetve közzétételét követő 15.
napon közöltnek kell tekinteni.


Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyben döntés született. Személyesen, illetve a törvényes
vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján az Önkormányzati Hivatal épületében - 3027, Kazár,
Tanács út 1. szám alatt - ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-17.00, kedd,szerda, péntek: 8:00-12.00) a
döntés megtekinthető.


A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőséghez két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A teljes személyes
illetékmentességben nem részesülők számára a fellebbezési eljárás illetékének mértéke 3000.-Ft,
amit illetékbélyegben kell leróni.

                                                                 (A dokumentum letölthető itt ) 

 

Kazár, 2013. október 3.
                                                                                                                                     Szomszéd Csabáné
                                                                                                                                            jegyző

Honlapon megjelent: 2013. október 3.



  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu