Bejegyzések 2014. július hónapban

„Kazár IX.-barnaszén” védnevű bányára irányuló egységes környeze

Ügyszám: 931-4/2014.

Ügyintéző: Nagy Edit

Elérhetőség: igazgatas@kazar.hu

 

 Kazár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként az alábbi

HIRDETMÉNY-t

teszem közzé

 

Kérelmező neve: Nógrádszén Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft

A közzététel tárgy: a Nógrádszén Kft (3127 Kazár – Székvölgypuszta) kérelmére indult a „Kazár IX.-barnaszén” védnevű bányára irányuló KTVF: 8912-7/2014 (előszám: 1062/2013.) számon folyamatban lévő egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra irányuló kérelem elutasításáról szóló hatósági döntés közzététele

Hatásterület: Kazár IX.-szén” védnevű bánya

A közzététel oka: a 2004. évi CXL. törvény 28/D.§ (1) és (3) bekezdései alapján az eljáró hatóság a döntéseit hirdetményi úton közli.

Eljáró hatóság: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség - 1147 Budapest, Nagy Diófa u. 11.

Ügy száma: 8912-7/2014 (előszám: 1062/2013.)

A jogerő dátuma: nem jogerős (fellebbezés hiányában 2014. augusztus 8.)

Kifüggesztés napja: 2014. július 22.

 

A hirdetmény útján kézbesített döntést a hirdetmény kifüggesztését, illetve közzétételét követő 15. napon közöltnek kell tekinteni.

 Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyben döntés született. Személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján az Önkormányzati Hivatal épületében - 3027, Kazár, Tanács út 1. szám alatt - ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-17.00, kedd, szerda, péntek: 8:00-12.00) a döntés megtekinthető.

 A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőséghez két példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 375.000.-Ft, és elektronikus előterjesztésre nincs lehetőség.

 

 Kazár, 2014. július 22.

 ………………………………..

Szomszéd Csabáné

jegyző 

 Honlapon megjelent: 2014. július 23.

Az elutasító határozat itt olvasható  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu