Bejegyzések 2014. szeptember hónapban

Kazár Helyi Választási Bizottsága

Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 160. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását elvégezte. A sorsolás eredményeképpen a szavazólapon a jelöltek az alábbi sorrendben szerepelnek.

Kattintson ide a letöltéshez!


Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 8.

Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 8-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-ére kitűzött önkormnyzati választásra az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba.

Kattintson ide a letöltéshez!


Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 6.

Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 6-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-ére kitűzött önkormnyzati választásra az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba.

Kattintson ide a letöltéshez!


Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 4.

Kazár Helyi Választási Bizottsága - 2014. szeptember 4-én megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ában megállapított hatáskörében eljárva a 2014. október 12-ére kitűzött önkormnyzati választásra az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba.

Kattintson ide a letöltéshez!


Álláslehetőség : pénzügyi előadó munkakörben

Kazári Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, Kazár 3127, Tanács út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I/16. pontja alapján pénzügyi igazgatási feladatok, II/2. pontja alapján gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

Önkormányzatok és költségvetési szerveik, nemzetiségi önkormányzatok költségvetéseinek, módosításainak elkészítése. Zárszámadások, pénzügyi beszámolók, mérlegjelentések, pénzforgalmi információs jelentések készítése. Költségvetéssel, pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos testületi feladatok ellátása. Kontírozás, főkönyvi könyvelés. Kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetése, ehhez kapcsolódóan a szerződések, megrendelések folyamatos karbantartása, aktualizálása, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítése. Befektetett eszközök nyilvántartása. Pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása. Közreműködés pályázatok elkészítésében, pénzügyi elszámolásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi-igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, pénzügyi/közgazdasági,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,

§         önkormányzati/hivatali szervezetben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata(i),

§         Szakmai önéletrajz,

§         adatkezelési nyilatkozat, hogy pályázatot az elbírálók megismerhetik

§         hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szomszéd Csabáné nyújt, a 32/341-333;32/786-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3127 Kazár, Tanács út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1900/2014. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

§         Elektronikus úton Szomszéd Csabáné részére a kazar@kazar.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Szomszéd Csabáné, Nógrád megye, 3127 Kazár, Tanács út 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kazar.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

 


  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu