Bejegyzések 2015. március hónapban

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Nógrág Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat elrendelő hirdeménye itt olvasható. 


Pályázati felhívás a Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (3127 Kazár, Tanács út 1.) pályázatot ír ki a kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Az ügyvezető jogállása az Mt. szabályai alapján határozott idejű, az alapító okirat értelmében 2020. január 8. napjáig szól

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád Megye, 3127 Kazár, Tanács út 1.

Az ügyvezető feladata:

A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása a Kft. alapító okiratában foglaltak szerint elsősorban:

 • a társaságra vonatkozó hatályos jogszabályoknak, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak és a belső szabályzatoknak megfelelő hatékony és gazdaságos működtetése,
 • feladatainak irányítása, összehangolása, ellenőrzése
 • a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása
 • a gazdasági társaság működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, árbevételének, eredményességének biztosítása
 • a társaság éves üzleti tervének és az előírt éves beszámolónak, az üzleti terv és beszámoló adatai valódiságának biztosítása
 • a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben valamint bíróság és más hatóságok előtt
 • munkáltató jogok gyakorlása a társaság alkalmazottai felett

A részletes pályázati felhívás itt tölthető le. Út- mutató

A közlekedésbiztonsági tájékoztató itt tölthető le


Szabadtéri tűzgyújtás

Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-étől lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet-tel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), mely többek között a szabadtéri tűz-gyújtás és tűzmegelőzés szabályaiban is módosult.
Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevé-kenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének megalkotta ezt a rendeletet, és a közterületek használatáról, a közterületek rendjéről és tisztántartásáról szóló 10/2014. (VIII. 22.) számú rendeletében szabályozta a kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat.

Bővebben itt olvashat!


„Most szép lenni katonának…”?

univ_plakat_A3_2015.JPG

 

TELEFONSZÁM: 32/341-333

„Most szép lenni katonának…”?

 

A médiában több helyen elhangzott már, hogy július 1-től a honvédelmi tárca jelentős illetményemelést tervez, ami része az új honvédségi életpályamodellnek. A katonai vezetés céljai egyértelműek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehetőség legyen az állást keresők körében.

 

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást követően gyökeres változások következtek be, amelyek az utolsó sorkatona leszerelésével teljesedtek ki. Több mint tíz éve hazánkban professzionális haderő működik, a katonaság a fiatal nők és férfiak válogatott csoportjává vált, ahol kizárólag a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezettebbek szolgálnak. Az elmúlt időszakban a honvédségnél nem volt bérfejlesztés, így nagyon komoly lemaradások keletkeztek a munkaerőpiac többi szereplőjével szemben. Ez változik most meg, hiszen július 1-jén új bérezési és előmeneteli rendszer lép hatályba. Ekkor átlagosan 30 százalékos béremelés valósul meg, amelyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. Összesen tehát átlagosan 50 százalékos illetményemelés várható, amelynek révén minden katona jövedelme nőni fog. Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke szerint az illetményfejlesztéssel meg lehet célozni azokat a fiatalokat, akikkel feltölthető a több ezer fős létszámhiány.

 

A katonaság megbízható és vonzó munkalehetőséget kínál, főképp a járandóságok stabilitása és az extra jövedelemmel járó külszolgálat lehetősége miatt. A nyártól életbe lépő pozitív változásoknak köszönhetően pedig már az is elmondható, hogy a nettó alapbére a kezdő, akár 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező katonának sem lesz kevesebb, mint nettó 100 ezer forint. A sereg ezen felül munkába járási támogatást, ingyenes szállást is biztosít a bejároknak, továbbá egyéb béren kívüli juttatást is ad mindenkinek, amely összege havonta legalább nettó 10.000 forint.

 

„A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja szerződéses katonai szolgálatra.” – tájékoztatta lapunkat Szép Tamás százados, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda irodavezetője. „Elsősorban tüzér, harckocsi irányzó, lövész, felderítő, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gép- és harcjármű-vezetői munkakörök tölthetők be, de a legbátrabbak akár ejtőernyős vagy búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, magyar állampolgárság megléte, belföldi lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján történik, ezért az érdeklődők Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt lévő toborzó irodában tájékozódhatnak a betölthető álláslehetőségekről.”

 

A Salgótarjáni Toborzó Iroda elérhetősége:

Cím: 3100 Salgótarján Bartók Béla út 10.

Telefon: 32/416-622; 30/815-0074

E-mail: nograd.toborzo@regiment.hu

Ügyfélfogadási idő:               Hétfő:             08:00-12:00, 13:00-18:00

                                               Kedd:             08:00-12:00

                                               Szerda:                       Zárva

                                               Csütörtök:       08:00-12:00, 13:00-15:30

                                               Péntek:            08:00-12:00


 • Kazár Község Önkormányzata
 • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
 • Telefon: (32) 341 333
 • E-mail: kazar@kazar.hu