Az önkéntesség, mint húzóerő az európai kistelepüléseken

terkep.jpg

1. Az Európa a Polgárokért program bemutatása

Az Európai bizottság programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzés.  Célja összehozni a résztvevő települések polgárait és biztosítani számukra a formális és informális kapcsolatok kialakítását. Megismertetni egymás kultúráját, szokásit, segíteni a kölcsönös elfogadást, és biztosítani az európaiság eszményének elterjedését, megértését.

A kultúrák közötti párbeszéd megteremtésén túl kiemelt cél a polgárok aktív szerepvállalásra ösztönzése, döntéshozatali folyamatok megismertetése, illetve interkulturális és önkéntes programokban való részvétel ösztönzése.

Polgárok jólétének érdekében fontos az eszmecserék elősegítése, közös gondolkodás és a hálózatosodás ösztönzése.

 

 

2. A  projektben részt vevő települések bemutatása

 

Kazár

kazar1--1-.jpg

Kazár község Nógrád megye északkeleti részén, Salgótarjántól 7 km-re fekvő település. A népviseletéről, néphagyományairól híres régi bányásztelepülés a kimagasló hagyományőrző tevékenységével, falumegújítási programjával a térség egyik legjelentősebb települése.

A község gazdag hagyományokkal rendelkezik a folklór és a népművészetek területén. A palóc népi építészet szórványos emlékei mellett káprázatos szépségű népviselete, folklór hagyományai országos, sőt nemzetközi hírűvé tették Kazárt. A települést a múlt, a hagyományok tisztelete és megóvása motiválja programjai, fejlesztési koncepciói megalkotásában.

Falumegújító munkáját 1996-ban kezdte meg: az Ófalu program keretében néhány eredeti palóckontyos épület került felújításra, valamint helyi védelem alá, majd ezt követte a faluközpont megújítása, köztéri bútorok elhelyezése. Az utóbbi másfél évtizedben számos fejlesztés valósult meg: az intézmények korszerűbbé tétele, a szolgáltatások színvonalának javítása, a településkép hagyományokhoz hű fejlesztése, a régi épületek felújítása, a kiállítóhelyek létesítése, számos hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvény, számtalan bemutatkozó kiadvány tükrözi az eredményeket.

A falufejlesztési programban megfogalmazott Ófalu program, az általános iskolában zajló népművészeti oktatás, a fejlesztések irányvonalai, a hagyományőrzéssel szoros kapcsolatban álló rendezvények mind remek bizonyítékai a kitartó és tudatos, közel két évtizedes falufejlesztési munkának.

A sikeres munka eredményeképp Kazár 2007-ben Magyarországi Falumegújítási Díjat nyert, 2008-ban pedig Európai Falumegújítási Díj a falufejlesztés több területén elért kiemelkedő teljesítményéért kitüntetésben részesült.

 

 

Kőrispatak

korispatak2.jpg

Kőrispatak Erdélyben, Hargita megyében a Kis-Küküllőbe ömlő Küsmőd-patak völgyében fekszik Etédtől nyugatra, 7 km-re. A 136A számú megyei úton közelíthető meg Erdőszentgyőrgy (Sângeorgiu de Pădure) illetve Székelykeresztúr (Cristuru-Secuiesc) felől.

A hagyomány szerint a falu egykor a mai Diósfalvának nevezett határrészen, a falutól délnyugatra feküdt és valószínűleg a tatárjárás után települt mai helyére. Kőrispatak a rajta keresztül folyó, kőrisfákkal szegélyezett patakról kapta nevét. A kőrispataki lakosság fő foglalkozása földművelés és állattenyésztés volt, jövedelempótló foglalkozás volt a tűzifaszállítás.

Közel 150 éves múltra tekint vissza a népi kismesterségek terén a szalmakalap készítés. 1879-ben, a faluban közel százan foglalkoztak szalmafonással. Ma kevés az a család a faluban, aki ne ismerné a szalmafonás technikáját. Ennek a hagyománynak a megőrzése céljából létesítettek Szalmakalap Múzeumot, amely az egész világon egyedülálló. Itt tekinthető meg – és fel is próbálható - az ország legnagyobb fejen hordozható kalapja, aminek átmérője két méter, súlya 2,65kg és 500m szalmafonatból varrták össze másfél kilométer cérnával. A Szalmakalap Múzeum rendszeres programja szalmafonó és szalmakalap-készítő táborok szervezése, ahol a táborozók elsajátíthatják a szalmakalap készítés alapjait valamint a szalmafonás fortélyait.

A szalmafonás hagyományaira építkezve a település az utóbbi években jelentős idegenforgalmi fellendüléssel büszkélkedhet, évente több ezer turista látogatja meg Kőrispatakot.

 

 

Liptovská Teplicka

 

 liptovska-teplicka2.jpg

Liptovská Teplička az Alacsony Tátra északi lábánál a Király hegy alatt, a fekete Vág völgyében terül el. A Poprádi kerülethez és járáshoz tartozik.

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban is éltek emberek. A falut árvai gorál telepesek alapították a17. század első felében. 1634-ben említik először a liptóújvári uradalom birtokaként. Lakói földműveléssel, állattenyésztéssel, fakitermeléssel és faúsztatással foglalkoztak.

Liptovská Teplička 1999-óta kezdte el megvalósítani a Falumegújítási programját. Fő célja az volt, hogy megtartsa vidéken az embereket gazdasági, szervezeti és technikai feltételek létrehozásával, vidék közösségek támogatásával, a környék természeti és kulturális értékeinek megőrzésével. Ezen tevékenységeknek köszönhetően 2007-ben megkapta az „Év Faluja” kitüntetést, 2008-ban pedig az „Európai falumegújítási Díj„ versenyben a második helyezést érte el.

A település hagyományainak ápolása mellett kiemelt figyelmet fordít gyönyörű természeti környezetére, az erre épülő kikapcsolódási lehetőségekre. Számos kiépített túraútvonal és kerékpárút, valamint 6 km hosszú tanösvény és síközpont várja a természet és a sport kedvelőit.

 3. A projekt bemutatása

 

Kazár község évek óta baráti kapcsolatot ápol a szlovákiai Liptovská Teplickával és az erdélyi Kőrispatakkal. Az elmúlt időszakban számos alkalommal látogattunk el egymáshoz, s jó példák bemutatásával segítettük egymást. Különböző eseményeken találkozási lehetőséget biztosítottunk polgárainknak, fiataljainknak, hogy megismerhessék egymás nézeteit, kultúráját, problémáját.

Találkozóink alkalmával többször megfogalmazódott bennünk, hogy helyi segítők nélkül egy település, térség sem tud igazán erős közösségé formálódni, fejlődni.

2015.május 28-31. között került sor Kazáron a testvértelepülések találkozójára, melynek lényege meglévő partneri kapcsolatok megerősítésén túl polgáraink aktivizálása volt. Minél több társadalmi réteg és korosztály megszólítása egy olyan kiemelt téma megvitatásán keresztül, amely nem csak egy-egy település, közösség életében meghatározó, de az Európai Unióban is kiemelt prioritásként kezelendő.

Célunk ezen együttműködés szorosabbra fűzése, közös tevékenység Európa társadalmi kohéziójának megerősítése érdekében.

Projektünk keretében az önkéntesség fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet, hiszen az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.

Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változásokhoz.

A projekt keretében egy 4 napos találkozó alkalmával vitattuk meg azokat a módszereket és lehetőségeket, amelyek segítségével minél több polgár vonható be egy-egy tevékenységbe, annak érdekében, hogy hasznos és aktív tagjaivá váljanak a közösségüknek.

EACEA-konferencia-felirat.png

A több napos találkozó alkalmával szakmai konferencia keretében tapasztalatcsere útján ismerhették meg a települések egymás munkáját, a településeken folytatott önkéntes tevékenységeket, közösségépítő programokat. A résztvevő országok képviselői bemutatták azt, hogy pl. egy-egy rendezvény megszervezésében és lebonyolításában, mekkora szerepük van a helyi polgároknak, önkénteseknek. Betekintést nyerhettünk olyan szervezetek hálózatépítő munkájába is, akik pl. szociális területen – élelmezés, ruhagyűjtés – folytatnak tevékenységet.

A szakmai rendezvény keretében lehetőséget adtunk azon vállalkozásoknak és civileknek a bemutatkozásra, akik működésük során közösségépítő és önkéntes tevékenységeket is folytatnak. Megismerhettünk pl. olyan ifjúsági szervezetet, amely évek óta aktív tagja a helyi közösségnek és kiemelt figyelmet fordít a faluszépítésre és a fiatalok/gyerekek szabadidős tevékenységeinek megszervezésére nyári táborok, ügyességi versenyek és kirándulások szervezésével.

Az előadások, tapasztalatcserék alkalmával nagyon sok hasznos módszert, ötletet hallhattak a résztvevő települések, amelyeket – bár minden település, és közösség más, más problémákkal, nehézségekkel küzd, mások a hagyományok- saját közösségükben megvalósítva tovább fejleszthetnek.

A találkozó kísérő programjaként „Az önkéntesség gyerekszemmel” címen rajzpályázatot hirdettünk, amely nagy sikert aratott. A pályázattal célunk az egészen fiatal korosztály figyelmének felhívása az önkéntesség fontosságára, jelentőségének tudatosítása. A beérkezett pályamunkákból kiállítás került megrendezésre, a legjobb alkotások díjazásban részesültek.

DSC_0104.JPG

Május 28.-án a Laskafesztiválon vendégeink megtapasztalhatták, hogy egy 7000-8000 fős rendezvény lebonyolításához milyen közösségi összefogás szükséges, és hogy milyen fontos szerepük van a helyi lakosoknak és önkéntes segítőknek az előkészületekben, csoportok fogadásában, elszállásolásában stb.

DSC08646.JPG

A rendezvényen az Önkéntesek Sátrában a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével közösen vártuk az érdeklődőket, akik bepillantást nyerhettek a Vöröskereszt munkájába, vetélkedők és tesztek kitöltésével ismerkedhettek meg az önkéntességgel. A nap folyamán véradásra is sor került.

A szakmai programok mellett programunk lényege az volt, hogy olyan közösségépítő programelemeket is beépítettünk (szemétgyűjtéssel egybekötött közös kirándulás, nyársalás, vetélkedők, tábortűz), amelyek kötetlen formában, a fiatalokat megszólítva adtak lehetőséget az ismerkedésre, jó gyakorlatok átvételére.

Programunkkal legfőbb célunk az önkéntesség kultúrájának terjesztése volt, s annak integrálása a hazai társadalmi környezetbe magánszemélyekkel, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és vállalkozásokkal végzett együttműködéseken keresztül. Célunk volt továbbá személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni - elsősorban a fiatalokat -, hogy alkotó és felelős módon tegyenek magukért és közösségeikért.

 4. Kapcsolatfelvétel

Kazár - Kazár Község Önkormányzata

Gecse Ákos - polgármester  
Cím: 3127 Kazár, Tanács út 1. Magyarország
Telefon: +36 32/ 341-333
Fax: +36 32/ 341-333
E-mail: kazar@kazar.hu
   

Kőrispatak - Etéd Község Polgármesteri Hivatala

Szőcs László - polgármester  
Cím: 537005 Kőrispatak, Str. Principala 469. Románia
Telefon: +400266-226259, +400266-226201
Fax: +40 0266-226201
E-mail: korispatak@freemail.hu

Liptovská Teplička - Obec Liptovská Teplička 

Slavomir Kopač - polgármester  
Cím: 059 40 Liptovská Teplička, Ul. Štefana Garaja 398/1. Szlovákia
Telefon: +421 052/7798110
Fax:  +421 052/779 8132
E-mail:  ouliptteplicka@sinet.sk
   

5. Kiadvány

A program kiadvány itt tölthető le. 

6. A Program teljes leírása

A teljes dokumentum itt tölthető le (info tamplate)

 

eacealogo.png

 

 

eacea_2015_00550000_hu.jpg

  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu