Dokumentumtár

 

Házi segítségnyújtás szolgáltatásának szakmai programja

Nyilatkozat személyes költségmentességről

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához

Kérelem közterület használati engedély kiadásához

Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához

Kérelem lakcím fiktívvé nyilvánításához

Nyilatkozat tartózkodás hely / lakóhely bejelentéséhez (szállásadói hozzájárulás)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Kazár önkormányzat adóhatóságához
Bejelentkezés, változás bejelentés Kazár önkormányzat adóhatóságához

Tájékoztató a pálinkafőzés szabályainak változásairól
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után Kazár község önkormányzat adóhatósághoz
Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Nyilatkozat ebrendészeti hozzájáruláshoz
Ebösszeíró adatlap

Kérelem gépjárműadó mentesség megállapításához
Kitöltési útmutató a gépjárműadó mentesség kérelemhez

Kérelem Kazár község közigazgatási területén a gépjármű-tárolására alkalmas telephely igazolásához

Kérelem új síremlék felállításához vagy meglévő felújításához

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítására

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Kérelem települési támogatás megállapításához 
Tájékoztató a települési támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletekről

Tájékoztató a hulladékkezelési díjak változásáról
Nyilatkozat a hulladék gyűjtésére szolgáló 60L gyűjtőedényre vonatkozó díj megállapításához
Nyilatkozat a hulladék gyűjtésére szolgáló 80L gyűjtőedényre vonatkozó díj megállapításához

Kérelem fakivágási engedélyhez / bejelentés

Kérelem kútfúrási engedély kiadásához

Meghatalmazás Kazári Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézéséhez

 

  • Kazár Község Önkormányzata
  • 3127 Kazár, Tanács u. 1.,
  • Telefon: (32) 341 333
  • E-mail: kazar@kazar.hu